Metiso Dieren

Intensief vang, sterilisatie en terugzet project blijkt zeer effectief

Veel stichtingen en organisaties gebruiken een vang, sterilisatie en terugzet programma in een poging de zwerfkattenpopulatie, en daarmee de hoeveelheid katten in het asiel te verminderen. Onderzoekers van de University of Florida probeerden aan de hand van verzamelde data over zwerfkatten en asielen uit te zoeken of dit programma ook echt effect heeft. Gelukkig vonden ze daarbij dat het vangen, steriliseren en terugzetten van een grote hoeveelheid zwerfkatten ervoor zorgde dat de hoeveelheid katten die in het asiel belandden verminderde met 66,6 procent.

Zwerfkatten kunnen een grote impact hebben op hun omgeving, vaak vormen ze een last voor mensen in dichtbevolkte gebieden. Daarbij kunnen ze een grote invloed hebben op de hoeveelheid vogels en knaagdieren in het gebied, waardoor het ecosysteem verstoord kan worden. In Nederland, waar relatief weinig zwerfkatten voorkomen is dit probleem al duidelijk zichtbaar, maar in Amerika is het zwerfkatten probleem nog veel extremer.  Ongeveer 2-3 miljoen katten worden daar gemiddeld per jaar in een asiel opgenomen, waarvan een groot aantal te verwilderd is voor adoptie. Het resultaat is dan ook dat er in Amerika nog steeds een groot deel van de katten geeuthaniseerd wordt. Een aantal non-profit organisaties en asielen in Florida begonnen daarom met het vangen, steriliseren en terugzetten van zwerfkatten, waarbij de redelijk sociale katten aangeboden werden voor adoptie. In een tijdsperiode van 2 jaar, vingen en steriliseerden de medewerkers 2366 katten, ongeveer 54% van de zwerfkatten populatie in dit deel van Florida. Na 2 jaar vergeleken de onderzoekers data van het asiel in dit gebied met data van een asiel buiten het gebied, waar een stuk minder katten werden gesteriliseerd en teruggeplaatst. In het gebied met het intensieve programma, waar 60 katten per 1000 inwoners werden gesteriliseerd, werden 66% minder katten naar het asiel gebracht. Bij het gebied waar alleen 12 katten per 1000 inwoners gesteriliseerd werden leidde dit tot een vermindering van 12%.

Vaak rijst de vraag of dit soort tijd en geld kostende programma’s wel de moeite waard zijn, dweilen we met de kraan open? Dit onderzoek bevestigt dat dit programma, samen met het herplaatsen van sociale zwerfkatten, een zeer waardevolle tactiek kan zijn om het zwerfkatten probleem aan te pakken als er genoeg katten gevangen, gesteriliseerd en teruggeplaatst worden.

Bron van het artikel: Science Direct

Journal Referenties:  J.K. Levy, N.M. Isaza, K.C. Scott ; Effect of high-impact targeted trap-neuter-return and adoption of community cats on cat intake to a shelter; The Veterinary Journal 201 (2014) 269–274,