Metiso Dieren
waarom steigert paard

Waarom steigert een paard? Inzicht in het gedrag en aanpakken

Steigeren is een natuurlijke gedragsuiting waarbij een paard op zijn achterbenen gaat staan, soms met de voorbenen in de lucht zwaaiend. Dit gedrag kan voortkomen uit verschillende emoties of intenties, variërend van speelsheid tot angst of zelfs agressie.

Het is cruciaal om dit gedrag te begrijpen omdat het niet alleen inzicht geeft in de emotionele staat en behoeften van het paard, maar ook essentieel is voor de veiligheid van zowel het paard als de mensen eromheen.

Door te leren wat steigeren veroorzaakt en hoe je de tekenen vroegtijdig kunt herkennen, kunnen paardeneigenaren en verzorgers gepaste maatregelen nemen om het gedrag te beheersen of te voorkomen.

Dit begrip stelt ons in staat om een sterke, respectvolle band met het paard op te bouwen, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en begrip, wat de basis vormt voor een gezonde en veilige interactie.

De oorzaken van steigeren

Paarden zijn complexe wezens met een rijk emotioneel leven, en hun gedragingen, zoals steigeren, kunnen door diverse factoren worden beïnvloed. Het begrijpen van deze oorzaken is essentieel voor elke paardeneigenaar of verzorger.

 • Angst: Een veelvoorkomende oorzaak van steigeren is angst. Paarden zijn vluchtdieren en kunnen in paniek raken als ze geconfronteerd worden met iets wat ze als bedreigend ervaren. Dit kan variëren van onverwachte geluiden tot de aanblik van onbekende objecten of situaties. Wanneer een paard steigert uit angst, is het een poging om zich groot te maken tegenover de dreiging of om zich klaar te maken om te vluchten.
 • Speelsheid: Jonge paarden, net als jonge dieren in het algemeen, kunnen steigeren als onderdeel van hun spelgedrag. Dit soort steigeren is vaak minder intens en wordt gecombineerd met andere speelse gedragingen zoals bokken en rennen.
 • Dominantie: In de kudde communiceren paarden hun sociale rang door lichaamstaal, waaronder steigeren. Een paard kan steigeren om dominantie te tonen over andere paarden of zelfs over mensen, vooral als het zijn positie of leiderschap wil vestigen of uitdagen.
 • Reactie op pijn: Steigeren kan ook een reactie zijn op pijn of ongemak. Als een paard bijvoorbeeld last heeft van rugpijn, kan het steigeren om de druk of het gewicht van een ruiter te ontwijken. Dit type steigeren is vaak een signaal dat er iets niet in orde is en dat het paard medische aandacht nodig heeft.

Voorbeelden van situaties die steigeren kunnen uitlokken

Verschillende situaties kunnen aanleiding geven tot het steigeren van een paard.

Wanneer een onervaren ruiter te hard aan de teugels trekt of inconsistent is met commando’s tijdens het rijden, kan dit frustratie of pijn bij het paard veroorzaken, wat het kan aanzetten tot steigeren.

Ook kan een plotselinge beweging of het verschijnen van een onverwacht object langs het pad tijdens een wandeling een schrikreactie bij het paard teweegbrengen, wat eveneens kan resulteren in steigeren.

waarom steigert paard

Daarnaast kunnen veranderingen in de omgeving, zoals het introduceren van nieuw gereedschap of machines, stress of angst bij het paard veroorzaken, wat het kan motiveren om te steigeren.

Het herkennen van deze situaties kan helpen bij het voorkomen van steigeren door proactief te handelen en een veilige omgeving voor het paard te waarborgen.

Door deze oorzaken en situaties te begrijpen, kunnen paardeneigenaren en verzorgers beter anticiperen op en reageren op steigerend gedrag, wat leidt tot veiligere en meer harmonieuze interacties met hun paarden.

Hoe herken je aankomend steigergedrag?

Het herkennen van de vroege tekenen van steigergedrag bij paarden is cruciaal voor het waarborgen van de veiligheid van zowel het dier als de mensen eromheen.

Paarden communiceren veel via hun lichaamstaal, en bepaalde signalen kunnen wijzen op een aanstaande neiging tot steigeren.

Door aandachtig te zijn voor deze tekenen, kunnen verzorgers en ruiters tijdig ingrijpen.

Een van de eerste tekenen dat een paard mogelijk gaat steigeren, is onrust of spanning in het lichaam.

Het paard kan de oren plat naar achteren leggen, wat een teken is van irritatie of ongemak. Ook kan het zijn hoofd hoog houden of schudden, als teken van weerstand of frustratie.

Een strakke, gespannen rug en het schrapen met de voorhoeven over de grond zijn eveneens indicaties dat het paard zich ongemakkelijk voelt en mogelijk op het punt staat om te steigeren.

Verder kan een paard dat klaar staat om te steigeren, fixeren op een object of situatie die het als bedreigend ervaart, met een intense blik en gefocuste aandacht.

waarom steigert paarden

Dit kan gepaard gaan met snuiven of blazen, wat duidt op angst of opwinding.

Het is belangrijk om te beseffen dat deze tekenen van stress of angst niet altijd zullen resulteren in steigeren, maar het zijn wel duidelijke signalen dat het paard zich niet op zijn gemak voelt.

Door deze signalen vroegtijdig op te merken, kunnen paardenverzorgers en ruiters proberen de situatie te de-escaleren door het paard te kalmeren, de omgeving aan te passen of door professionele hulp in te schakelen.

Het herkennen van deze subtiele hints vereist aandacht en ervaring met paardengedrag.

Training en educatie op dit gebied zijn essentieel voor iedereen die regelmatig met paarden werkt. Door te leren hoe je deze tekenen kunt interpreteren, kan je beter communiceren met het paard en een veilige, respectvolle band opbouwen.

Veilig omgaan met een steigerend paard

Wanneer je geconfronteerd wordt met een steigerend paard, is het cruciaal om kalm te blijven en te weten hoe je moet handelen om zowel je eigen veiligheid als die van het paard te waarborgen.

Wat te doen als een paard steigert

 • Blijf Kalm: Jouw kalmte kan helpen het paard te kalmeren. Paniek kan de situatie verergeren.
 • Geef Ruimte: Als je op de grond staat, zorg dan dat je niet direct voor of achter het paard staat om te voorkomen dat je geraakt wordt.
 • Behoud Controle: Als je rijdt en het paard begint te steigeren, leun dan licht voorover en probeer het hoofd van het paard laag te houden door zacht aan de teugels te trekken. Dit kan helpen voorkomen dat het paard over achterover valt.
 • Gebruik Stemcommando’s: Een stevige, kalme stem kan helpen het paard te stabiliseren. Commando’s die het paard kent, zoals ‘ho’ of ‘rustig’, kunnen effectief zijn.

Veiligheidsmaatregelen

 • Draag Beschermende Uitrusting: Het dragen van een helm en veiligheidsvest kan persoonlijk letsel verminderen.
 • Oefen in een Veilige Omgeving: Werk met paarden in een afgesloten ruimte waar ze, mocht er iets misgaan, niet kunnen ontsnappen en waar hulp gemakkelijk beschikbaar is.

Het belang van professionele hulp

Als een paard herhaaldelijk steigert, is dit een teken dat er diepere gedrags- of gezondheidsproblemen kunnen zijn. In zulke gevallen is het essentieel om professionele hulp in te schakelen.

 • Gedragsdeskundige: Een expert in paardengedrag kan helpen de onderliggende oorzaken van het steigeren te identificeren en werken aan een gedragsaanpassingsplan.
 • Dierenarts: Medische problemen kunnen bijdragen aan gedragsveranderingen. Een grondige controle kan eventuele gezondheidsproblemen aan het licht brengen die aangepakt moeten worden.
 • Gekwalificeerde Trainer: Een ervaren trainer kan specifieke oefeningen en trainingstechnieken bieden om het steigeren te beheersen en te voorkomen.

Het tijdig zoeken van professionele hulp is niet alleen belangrijk voor de veiligheid van iedereen betrokken, maar het is ook een blijk van zorg en verantwoordelijkheid naar het paard toe.

Het aanpakken van het probleem bij de wortel kan helpen een veilige en positieve relatie tussen paard en mens te bevorderen en het welzijn van het paard te waarborgen.

Hallo, mijn naam is Thijs Makkum.

Na mijn ervaring als eigenaar van een dierenwinkel en het creëren van handgemaakte huisdieraccessoires, zet ik mijn passie voort met deze blog, waar ik mijn liefde en kennis over een breed scala aan huisdieren deel. Hier vind je inspiratie, verhalen, en tips over de fascinerende wereld van huisdieren.