Metiso Dieren

Elektronische halsband niet effectiever dan positieve training

Elektronische halsbanden, stroomhalsbanden of trainingshalsbanden zijn al lange tijd punt van discussie in de hondengemeenschap. Is het gebruik eigenlijk wel verantwoord, wanneer is het gebruiken van een elektronische halsband gerechtvaardigd of is er geen goede reden er een te gebruiken en zijn gedragsproblemen net zo goed op een andere manier op te lossen?

Onderzoekers van de University of Lincoln in Engeland vroegen zich hetzelfde af, en besloten de proef op de som te nemen. Ze trainden een aantal honden mét elektronische halsband, zonder elektronische halsband en met een training gebaseerd op positieve bekrachtiging, waarbij de honden beloningen kregen voor goed gedrag. Uiteindelijk bleken alle vormen van training even effectief, maar de honden die met de stroomhalsbanden getraind werden toonden tijdens de training meer stress. Daarnaast waren de eigenaren die met positieve bekrachtiging werkten meer zelfverzekerd bij de training van hun hond.

Het onderzoek

Voor het onderzoek konden hondeneigenaren met honden die niet of slecht luisteren als ze terug worden geroepen zich aanmelden. Zo zaten er ook honden bij die graag achter wild of vee aangingen. De hondeneigenaren en honden die meededen aan het onderzoek werden door de onderzoekers verdeeld over 3 groepen. In groep A werden de honden getraind door gediplomeerde trainers mét gebruik van de elektronische halsband. Groep B kreeg training van dezelfde trainers maar in deze groep werd het gebruik van de stroom-halsband achterwege gelaten. De honden in groep C werden getraind door leden van de ‘Association of Pet Dog Trainers’ in Engeland, ook zonder elektronische halsband maar mét positieve bekrachtiging. In alle groepen trainden de eigenaren en honden elke dag een kwartier, voor vier tot vijf dagen. Tijdens de training keken de onderzoekers naar verschillende gedragskenmerken van de honden, zoals activiteit, hijgen, staarthouding, likken en andere kenmerken van stress. Ook moesten de hondeneigenaren een enquete invullen waarin ze onder ander aan konden geven hoe effectief de training was en of ze zelfverzekerd genoeg waren om de trainingsmethode verder door te voeren zonder begeleiding.

Geen extra voordeel van trainingshalsbanden

Om het gebruik van een elektrische trainingshalsband te rechtvaardigen is het natuurlijk van belang dat de halsband een voordeel oplevert ten opzichte van andere trainingsmethoden. De onderzoekers hebben echter geen duidelijk voordeel kunnen ontdekken, 92% van de hondeneigenaren zagen een positief verschil na de training, maar er waren geen verschillen in tevredenheid tussen de groepen. Zo zou je kunnen stellen dat elke trainingsmethode even effectief was.
De honden die met elektronische halsband getraind werden, waren echter vaker gespannen, gaapten vaker, hijgden vaker, droegen hun staart vaak lager en maakten vaker plotselinge bewegingen weg van hun begeleider. Het lijkt er dus op dat de honden die met de elektronische halsband getraind werden meer stress ervaarden.

Wel of niet gebruiken?

Voorstanders van trainingshalsbanden geven vaak als argument dat het de enige effectieve trainingsmethode is om gevaarlijk gedrag zoals het achternajagen van wild, vee of andere honden af te leren. Dit is dan ook een van de meest voorkomende redenen voor hondeneigenaren om een elektronische halsband te gebruiken. In dit onderzoek werd de halsband correct gebruikt, waarbij de intensiteit aangepast is aan de hond en een waarschuwingssignaal vooraf gaat aan de daadwerkelijke schok. Eerder onderzoek van dezelfde groep wetenschappers toonde aan dat incorrect gebruik extreem stressvol is voor de hond en leidt tot allerlei negatieve bij-effecten. Omdat de onderzoekers geen duidelijk voordeel konden vinden van het gebruik van deze halsbanden, zelfs wanneer ze op de juiste manier gebruikt worden, raden ze het gebruik ervan af. Andere trainingsmethoden kunnen, wanneer ze goed toegepast worden, net zo effectief zijn en moeten dus eigenlijk altijd de voorkeur hebben.

Bron van het artikel:  Plos One

Opmerking: Inhoud kan worden bewerkt voor stijl en lengte. 

Journal Referenties: Jonathan J. Cooper, Nina Cracknell, Jessica Hardiman, Hannah Wright, Daniels Mills; The Welfare Consequences and Efficacy of Training Pet Dogs with Remote Electronic Training Collars in Comparison to Reward Based Training; Plos One DOI: doi.org/10.1371/journal.pone.0102722