Metiso Dieren

Castreren van straathonden vermindert kans op ziekten

Het steriliseren of castreren van straathonden is natuurlijk een goede manier om een uit de hand gelopen populatie weer onder controle te krijgen, maar heeft dit eigenlijk verder ook nog voordelen voor de hond zelf? Onderzoekers van de Ohio State University vroegen zich hetzelfde af, en daarom hebben ze in India onderzocht of het steriliseren of castreren van straathonden ook veel voorkomende ziekten verminderde. Hieruit bleek dat straathonden in India die samenleven met honden die behandeld zijn in het ABC (Animal Birth Control) programma een betere gezondheid hebben dan de honden die geheel buiten het programma staan. Onderzoekers van de Ohio State University hebben aangegeven dat de gezondheidsvoordelen van de gecastreerde straathonden zich ook uitstrekken tot de onbehandelde honden in de buurt.

Straathonden in India

Met ongeveer 30 miljoen honden op straat heeft India een groot zwerfhondenprobleem. Dit veroorzaakt niet alleen gezondheidsrisico’s en lijden voor de straathonden, maar ook grote gezondheidsrisico’s voor de mensen die in India wonen. Hondenbeten komen er vaak voor en 20,000 mensen overlijden er jaarlijks aan rabies. Als een alternatief op het massaal doden van honden begonnen verschillende steden in India het ABC programma. Zo’n programma heeft als doel een sociaal stabiele, maar verminderende straathondenpopulatie te creëren door zoveel mogelijk honden te castreren/steriliseren en te vaccineren. Door de geboortecontrole wordt de normale hormooncyclus stil gezet, waardoor de agressie tussen de honden, het voortplantingsgedrag en de samenscholing rondom loopse teefjes vermindert, dit zijn allemaal belangrijke factoren die verspreiding van ziekten tegengaan.

Drie verschillende Indiase steden

Om de invloed van het ABC programma op onbehandelde honden te analyseren werd een onderzoek opgesteld, waarbij de onderzoekers 240 honden uit de Indische steden Jaipur, Jodhpur en Sawai Madhopur bekeken die nog niet waren behandeld in het ABC programma. Het ABC programma in Jaipur en Jodhpur is zeer effectief geweest in het verminderen van de hondenpopulatie en incidenten met hondsdolheid. In Jaipur is het programma al 17 jaar actief, terwijl in Jodhpur nog maar 7 jaar honden worden behandeld, 80% van de teefjes is gesteriliseerd in deze steden. In Sawai Madhopur is nog geen ABC programma actief.

Bloed testen op veel voorkomende ziekten

De medewerkers van het ABC programma selecteerden de honden in Jaipur en Jodhpur, waarbij ze bloed afnamen voor het onderzoek, en de honden vervolgens vaccineerden en steriliseerden/castreerden. In Sawai Madhopur, de stad waar geen programma actief is, vingen medewerkers loslopende honden van de straat, om vervolgens bloed af te nemen voordat de honden hun vaccinatie tegen hondsdolheid kregen. Het bloed van alle honden werd getest op de aanwezigheid van immunoglobuline G voor CDV (hondenziektevirus), CPV (het parvovirus), Leptospira interrogans serovars (de Ziekte van Weil), Brucella canis (Brucellose), Ehrlichia canis, en ICH (besmettelijke leverziekte), waarbij ook gekeken werd naar de fase van de ziektes waarin de honden verkeerden. Daarnaast controleerden de medewerkers de lichamelijke conditie van de honden en keken ze naar de aanwezigheid van teken, vlooien en open wonden

Positief effect op onbehandelde honden.

De onbehandelde straathonden in de steden met het ABC programma haalden betere scores als het ging om de lichamelijke conditie, en open wonden die hoogstwaarschijnlijk in gevechten worden opgelopen kwamen minder vaak voor. Verder hadden minder honden last van teken en vlooien en ook leverziekte, Ehrlichia, de Ziekte van Weil en hondenziekte kwamen minder vaak vaak voor bij de onbehandelde honden in Jaipur en Jodhpur. De onderzoekers vonden ook verrassende resultaten toen ze de steden Jaipur en Jodhpur vergeleken, er waren minder honden met Ehrlichia in Jaipur dan in Jodhpur. Blijkbaar heeft de duratie van het ABC programma dus ook invloed op het voorkomen van ziekten, aangezien het ABC programma bij aanvang van het onderzoek al 17 jaar opereerde in Jaipur en in Jodphur nog maar 7 jaar. Parvo en Brucella kwamen even vaak voor bij de straathonden in de drie verschillende steden.

Het positieve effect van ABC programma’s

Het lijkt er dus op dat de ABC programma’s van invloed zijn op de gehele hondenpopulatie omdat de behandelde honden gezonder zijn en minder vaak betrokken raken bij gevechten. Daardoor kunnen ze meer weerstand bieden tegen infecties en dus ook minder ziektes overdragen. De onderzoekers geven wel aan dat de studie mogelijk niet het gehele plaatje weergeeft omdat het mogelijk is dat ze alleen de makkelijk te vangen honden konden onderzoeken. Ook zijn de drie steden niet geheel vergelijkbaar in hun hondenpopulatie, de menselijke demografie en de klimaatsomstandigheden, waardoor een groter onderzoek nodig is om meer duidelijkheid te geven. Ze geven wel aan dat de ABC programma’s in ieder geval resulteren in gezondere en meer stabiele hondenpopulaties, waarbij het erop lijkt dat dit ook een positief effect heeft op de onbehandelde zwerfhonden.

Bron van het artikel:  Science Direct

Journal Referenties: Andrew J. Yoak, John F. Reece, Stanley D. Gehrt, Ian M. Hamilton; Disease control through fertility control: Secondary benefits of animal birth control in Indian street dogs; Science Direct https://dx.doi.org/10.1016/j.prevetmed.2013.09.005