Metiso Dieren

Levenskwaliteit van honden met overgewicht beter na afvallen

Onderzoekers van de University of Liverpool, University of Glasgow, WALTHAM Centre for Pet Nutrition en Royal Canin Research Centre hebben de levenskwaliteit van honden onderzocht, voor en na een succesvol afvalprogramma. Het was al bekend dat te zware honden een groter risico hebben om bepaalde ziektes te krijgen, maar er was nog geen bewijs dat afvallen invloed heeft op de kwaliteit van het leven. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat afvallen helpt om de levenskwaliteit te verbeteren.

Gewichtsverlies bij honden met overgewicht

Aan het onderzoek hebben vijftig honden met overgewicht meegedaan, die na verloop van tijd zijn afgevallen met behulp van een speciaal afvaldieet van Royal Canin. Daarnaast hebben de eigenaren het afvalproces versneld door meer te gaan bewegen. Dertig van de vijftig deelnemende honden is het gelukt om uiteindelijk het doelgewicht te behalen en een gezond gewicht en vetpercentage te bereiken.

Bepaling van de levenskwaliteit

Aan het begin van het onderzoek werden de hondeneigenaren gevraagd om een vragenlijst in te vullen waarmee de kwaliteit van het leven van de hond kon worden bepaald. De eigenaren van honden bij wie het was gelukt om het doelgewicht te behalen, werden vervolgens opnieuw gevraagd om een vragenlijst in te vullen, waarna de antwoorden van de twee lijsten met elkaar konden worden vergeleken. De levenskwaliteit werd vervolgens bepaald aan de hand van vier factoren: levendigheid, het emotionele welzijn, angst en pijn.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de kwaliteit van het leven vóór het afvallen laag is, voornamelijk bij honden waarbij het uiteindelijk ook niet lukt om het doelgewicht te behalen. Bij honden die het wel is gelukt om af te vallen, is de kwaliteit van het leven na afloop van het programma beduidend beter. Deze dieren hebben hogere scores voor vitaliteit en welzijn, en honden met overgewicht gerelateerde ziekten zoals bijvoorbeeld orthopedische problemen hadden minder pijn.

Snelheid van het afvallen

De snelheid waarmee de honden afvielen, had geen invloed op de scores voor de levenskwaliteit. Dit is interessant, omdat een langdurig of juist een heel snel afvalproces een negatieve invloed zou kunnen hebben op de eigenaars perceptie van levenskwaliteit. Een langdurig proces neemt namelijk heel veel tijd in beslag, waar een snel proces ervoor zorgt dat honden zich vervelend kunnen gaan gedragen omdat ze zich hongerig voelen. Vooroordelen van de eigenaar zijn daarom een risico bij het uitvoeren van dit onderzoek. Daarnaast zou het goed zijn om het soort dieet dat de honden hebben gevolgd en de toename van fysieke activiteiten ook op te nemen in het onderzoek.

Honden in Nederland en overgewicht

In Nederland heeft naar schatting ongeveer de helft van de honden overgewicht. In een onderzoek van Marilou van Doorn (2008) komt naar voren dat slechts 51% van de hondeneigenaren zelf ook vond dat zijn hond te dik was, en maar 32% deed een poging de hond af te laten vallen. Het is duidelijk dat maar weinig mensen actie ondernemen, ondanks de grote hoeveelheid onderzoeken die aangeven dat overgewicht allerlei gezondheidsproblemen kan veroorzaken bij de hond. Dit onderzoek laat zien dat het niet alleen om gezondheidsproblemen gaat, maar de hond zich zoals verwacht ook daadwerkelijk beter voelt als hij minder dik is. Tijd om actie te ondernemen als je hond te zwaar is!

Bron van het artikel:  Science Direct – The Veterinary Journal

Journal Referenties: A.J. German, S.L. Holden, M.L. Wiseman-Orr, J. Reid, A.M. Nolan, V. Biourge, P.J. Morris, E.M. Scott. Quality of life is reduced in obese dogs but improves after successful weight loss; https://dx.doi.org/10.1016/j.tvjl.2011.09.015 

Dik Dikker Dikst, Onderzoek naar de mate waarin overgewicht voorkomt bij honden en katten in Nederland en hoe de eigenaren zelf het probleem zien. Marilou van Doorn (2008). https://www.huisdieren.nu/wp-content/uploads/2013/06/DikDikkerDikst.pdf