Metiso Dieren

Temperament van pups wordt beïnvloed door zorg moeder

Uit een onderzoek dat is uitgevoerd door de Swedish Defence University en de Swedish Centre of Excellence in Animal Welfare Science is gebleken dat de manier waarop honden door hun moeder worden opgevoed, een grote invloed heeft op hun gedrag op latere leeftijd. Puppy’s die op jonge leeftijd meer zorg van hun moeder kregen, bleken na enkele maanden meer betrokken te zijn op sociaal en fysiek gebied, maar ze waren ook agressiever dan honden die op jonge leeftijd minder zorg van hun moeder hebben gehad.

Opnames van het contact tussen de moeder en de puppy

In het onderzoek zijn 22 nestjes van Duitse Herders die worden getraind om te werken in de Swedish Armed Forces onderzocht, om de relaties te bekijken tussen de hoeveelheid zorg van de moeder die ze op jongere leeftijd kregen en hun temperament op latere leeftijd.
In de drie maanden na de geboorte zijn de moeders en hun nestjes elke week voor 24 uur lang gefilmd met behulp van een camera. De variabelen van de testomgeving waren voor elk nestje hetzelfde: een constante temperatuur, een even grote ruimte, gelijke voedertijden, et cetera. Uit het filmmateriaal vergeleken de onderzoekers vervolgens een aantal variabelen met elkaar: de tijd waarin de moeder met twee voorpoten in de puppybox stond, de tijd waarin de moeder in de puppybox lag en fysiek contact had met minimaal één van de puppy’s, de tijd waarin de puppy’s gevoerd werden aan de tepel, de tijd die de moeder doorbracht met het likken van haar pups en de tijd waarin de moeder aan een van haar puppy’s snuffelde of duwde met haar neus.

De effecten van het moederlijke gedrag op latere leeftijd

Na 15 tot 18 maanden werden de Duitse Herders opnieuw getest, maar deze keer op hun temperament. Er werden twaalf sub-tests uitgevoerd waarin de onderzoekers keken naar de reacties van de honden in sociale situaties, samenwerking met mensen, harde geluiden en andere potentiele ‘enge’ dingen. Hieruit kwam naar voren dat honden die op jongere leeftijd meer interactie met hun moeder hadden, op volwassen leeftijd meer betrokkenheid tonen en agressiever kunnen zijn.

Moeder gedraagt zich constant

Uit de opnames bleek dat er veel verschillen waren tussen het gedrag van de moeders, maar elke individuele moederhond gedroeg zich wel constant. Natuurlijk was de zorg in het begin hoger dan na drie weken, maar elke moeder was constant in het haar gedrag.

Positief of negatief?

In het verslag van het onderzoek wordt het niet echt duidelijk wat de onderzoekers bedoelen met ‘agressie’ en of de connectie met de zorg van de moeder een positieve of een negatieve is. Het zou kunnen dat agressie een gewilde eigenschap is bij de Duitse Herders die gebruikt worden door het Zweedse leger.

Deze resultaten kunnen worden gebruikt voor het selecteren van honden die moeten worden opgeleid tot werkhonden of bij het kiezen van de fokteef. Er zijn veel factoren waar op gelet kan worden bij het kiezen van een moederhond, maar deze studie laat zijn dat het kiezen van een zorgzame moeder een belangrijk onderdeel kan zijn van het fokken van pups met de gewilde eigenschappen.

Bron van het artikel: Nature – Scientific Reports

Journal Referenties: Pernilla Foyer, Erik Wilsson & Per Jensen. Levels of maternal care in dogs affect adult offspring temperament;Scientific Reports 6, Article number: 19253 (2016); doi:10.1038/srep19253