Wetenschappers in Noorwegen vonden geen bewijs voor een grotere kans op heupdysplasie in zware en snelgroeiende honden van een aantal grote rassen. Lichtere langzaam groeiende honden van hetzelfde ras hadden hetzelfde risico op HD.

De onderzoekers wilden onderzoeken of het risico op het ontwikkelen van heupdysplasie groter is bij zware honden die snel groeien. De onderzochte rassen staan bekend om hun hoge risico op het krijgen van heup dysplasie, vaak wordt echter aangenomen dat snel groeiende zware honden van deze rassen en nog hoger risico hebben dan langzaam groeiende lichte honden van hetzelfde ras.

Wel vonden de wetenschappers een groot verschil in het voorkomen van HD tussen de verschillende rassen. De geschatte kans dat een hond HD had was 36% in Newfoundlanders, 25% in Leonbergers, 20% in Labradors en 10% in Ierse wolfshonden. Statistisch gezien lijkt de kans op HD bij Labradors en Ierse wolfshonden een vijfde van de kans op HD bij Newfoundlanders.

Voor het onderzoek werd de groei en het gewicht bijgehouden van vier verschillende hondenrassen,  de Newfoundland, Leonberger, Labrador retriever en Ierse Wolfshond. Deze honden waren van verschillende eigenaren, ze kregen dus niet allemaal hetzelfde voer en groeiden op in een verschillende omgeving. De honden werden gevolgd vanaf hun geboorte en werden regelmatig opgemeten en gewogen tijdens hun groeiperiode. De officiele screening voor heupdysplasie werd uitgevoerd op een leeftijd van 12 maanden of 18 maanden (volgens de regels van het stamboek). Er deden 501 honden uit 103 nesten mee aan het onderzoek, waaronder 125 Newfoundlanders, 180 Leonbergers, 133 Labrador retrievers en 63 Ierse wolfshonden.

De studie heeft dus niet aan kunnen tonen dat sneller groeiende honden van deze vier zware rassen een grotere kans hebben op HD maar er zijn waarschijnlijk andere, niet gemeten risico factoren in de omgeving die wel invloed hebben.