Misschien herken je het: andere hondeneigenaren die vragen of je jonge hond hond al oud is vanwege zijn grijze snoet. Veel mensen vragen zich af hoe het kan dat het hoofd van hun hond zo snel vergrijst, maar wetenschappers in Amerika weten nu dat stress en impulsiviteit een grote rol spelen.

 

De hoofdonderzoeker Camille King, NIU professor Thomas Smith, gedragsdeskundige Peter Borchelt en onderzoeker Temple Grandin bezochten voor dit onderzoek onder andere hondenparken en dierenartsen. Daar vulden eigenaren met honden van 1-4 jaar een enquete in over het gedrag van hun hond
en maakten de onderzoekers foto’s van hun honden. Onafhankelijke beoordelaars gaven een cijfer voor de grijsheid van de 400 honden op een schaal van 0 tot 4, waarbij een hond met een score van 0 geen grijsheid vertoonde en een hond met een score van 4 een volledig grijze snoet had.

 

De resultaten lieten zien dat de honden die volgens hun eigenaren veel stress en/of impulsiviteit gerelateerd gedrag vertoonden een veel grijzer hoofd hadden dan honden die laag scoorden voor deze variabelen. Verder hadden teefjes vaker een grijs hoofd dan reuen. De grootte van de hond, castratie of medische problemen hadden geen invloed op de grijsheid.

 

King behaalde haar doctoraat in Northern Illinois University’s educatie programma in 2011 en heeft nu haar eigen dierengedrags pra
ktijk in Denver. King had altijd al een vermoeden dat er een verband was tussen vroege grijsheid en stress. King: “Op basis van mijn jarenlange ervaring met het werken en observeren van honden, had ik al heel lang een vermoeden dat honden die veel angst en impulsiviteit tonen ook een grijzere snuit hebben”. De data analyse werd verzorgd door Thomas Smith, die in eerste instantie wat minder zeker was: “in het begin was ik een beetje sceptisch over de hypothese. Maar toen we de data analyseerden bleken de resultaten opvallend duidelijk”.

Volgens de onderzoekers zijn de resultaten van het onderzoek ook in de praktijk te gebruiken. Als eigenaren van honden merken dat hun hond al vroeg grijsheid begint te vertonen, kan dat een teken zijn dat de hond veel stress, impulsiviteit of angst ervaart.  Het kan dan een goed idee zijn om met een
gedragsdeskundige naar de problemen van de hond te kijken.

 

 

 

Bron van het artikel: Science Direct

Opmerking: Inhoud kan worden bewerkt voor stijl en lengte. Foto – jonix_k via photopin (license)

Journal Referenties: 

Camille King (Ed.D, MS), Thomas J. Smith (PhD), Temple Grandin (PhD), Peter Borchelt (PhD) ; Anxiety and impulsivity: Factors associated with premature graying in young dogs; Applied Animal Behaviour Science,