Grote honden hebben baat bij voer met een laag resistent zetmeel gehalte. Dat is wat Franse onderzoekers vonden toen zij keken naar het effect van verschillende bronnen en concentraties van resistent zetmeel op de fecale score van honden van verschillende rassen en maten.

In droge hondenbrokken varieert de zetmeel verteerbaarheid met de zetmeel bron, de hoeveelheid en de manier waarop het verwerkt wordt. Zetmeel dat aan vertering in het traject van de twaalfvingerige darm tot de kronkeldarm ontsnapt (het grootste deel van de vertering en opname van voedselbestanddelen vindt hier plaats), kan invloed hebben op fecale kwaliteit door het stimuleren van bacteriële fermentatie in de dikke darm. Zetmeel waarbij dit gebeurt wordt resistent zetmeel genoemd, het heeft een structuur die zo is opgebouwd dat deze koolhydraten niet worden afgebroken door het lichaam.

In totaal werden er voor het onderzoek eenentwintig gezonde volwassen vrouwelijke honden (met een lichaamsgewicht tussen 5-30.6 kg) gebruikt. Het normale voer van de honden werd aangevuld met toenemende hoeveelheden resistent zetmeel uit twee bronnen: zetmeel met een hoog amylose gehalte uit mais en ruwe aardappelzetmeel. Elk niveau van resistent zetmeel werd getest over een periode van 7 dagen, gevolgd door 7 dagen zonder (wash-out periode). De beoordeling van de feces werd gedaan door een persoon, waarbij er een schaal werd gebruikt van 1 (voor harde en droge ontlasting) tot 5 (voor vloeibare ontlasting). De feces werden beschouwd als ‘optimaal’ op scores van 2,5-3,0, ‘aanvaardbaar’ op scores van 3,0-3,75 en ‘onaanvaardbaar’ bij scores van meer dan 3,75.
Kleine honden toonden weinig gevoeligheid voor resistent zetmeel op basis van de fecale score, terwijl de grote honden redelijk gevoelig reageerden op het zetmeel supplement. Een laag resistent zetmeel gehalte in het voer is dus een belangrijke factor voor het waarborgen van een optimale ontlasting bij grote honden.