Verlatingsangst kan een groot probleem zijn voor honden en hun eigenaren. Een hond met verlatingsangst is erg nerveus wanneer de eigenaar het huis verlaat, waarbij de hond onder andere excessief blaft en spullen kapot maakt. Vaak wordt aangenomen dat honden gevoeliger zijn voor verlatingsangst als ze erg gehecht zijn aan hun eigenaar. Onderzoekers van The University of Georgia hebben daarom de relatie onderzocht tussen de mate waarin een hond gehecht is aan zijn eigenaar en de mate van verlatingsangst. Hieruit bleek echter dat de mate van hechting aan de eigenaar niet zo’n grote rol speelt als verwacht, wel lijkt het erop dat honden met verlatingsangst zich op een andere, abnormale manier aan hun eigenaar hechten. Ook bleek dat verlatingsangst niet vaker voorkwam bij honden die graag in de buurt van hun eigenaar zijn, en ‘dicht bij de baas willen zijn’ dus geen goede indicator is dat een hond verlatingsangst heeft.

Verlatingsangst bij honden versus mensen

Al eerder zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd waarbij verlatingsangst bij kinderen tegenover hun moeder onderzocht werd. Wanneer kinderen met verlatingsangst alleen worden gelaten, zullen ze bijvoorbeeld huilen om aan te tonen dat ze niet zonder hun moeder willen zijn. Wanneer de moeder vervolgens terugkeert, zullen de kinderen zich ofwel vastklampen aan de moeder, ofwel de moeder verder vermijden. In dit onderzoek moest worden aangetoond of honden soortgelijk gedrag tonen wanneer ze alleen worden gelaten door hun baasje.

Hechting aan de eigenaar

Om te kijken hoe gehecht de honden aan hun baasjes waren, bekeken de onderzoekers de honden voor dertig minuten in verschillende situaties. De hond werd onder andere geobserveerd als hij alleen in een kamer was, met een vreemde in de kamer, met de eigenaar in een kamer en wanneer hij alleen thuis was. De onderzoekers hielden bij wat de hond deed, zoals blaffen, springen, bijten, piepen, rondlopen en andere symptomen van stress. Een hond met verlatingsangst zou volgens de hypothese aandacht moeten zoeken van de eigenaar als deze aanwezig is en dicht bij de eigenaar blijven. Als de eigenaar weg is zou hij symptomen van verlatingsangst moeten tonen, die ook aanwezig zouden moeten zijn als er vreemden in de kamer zijn. Honden zonder verlatingsangst zouden niet constant de aandacht van hun eigenaar zoeken en geen symptomen van verlatingsangst moeten vertonen als de baas weg is, ook niet als er vreemden in de kamer zijn.

Geen extreme hechting aan eigenaar

Honden waarbij uit de enquête was gekomen dat ze verlatingsangst hadden, waren sneller geneigd om tegen de deur aan te springen nadat een vreemdeling de ruimte had verlaten. De tijd die de hond met het baasje doorbracht wanneer deze in de ruimte was, bleek echter niet verschillend voor honden met en zonder verlatingsangst. Dit wijst erop dat er geen direct verband is tussen de hechting aan de eigenaar en verlatingsangst; honden zonder verlatingsangst bleken zelfs meer achter hun baasje aan te lopen wanneer deze thuis was.

Verlatingsangst bij honden

75 honden die door hun baasje zijn opgegeven, zijn in het onderzoek meegenomen. Alle honden waren tussen 2 en 8 jaar oud, zodat ze voldoende tijd hadden om een band met het baasje te ontwikkelen.
De eigenaren van de honden werden gevraagd om een enquête in te vullen over het gedrag van hun huisdier, waarop de mate van verlatingsangst bij de hond kon worden bepaald. Daarnaast is elk dier thuis dertig minuten lang gefilmd nadat de eigenaar het huis had verlaten. Uit de resultaten kwam naar voren dat ongeveer de helft van de honden die meededen aan het onderzoek verlatingsangst hadden, de andere helft niet.

Conclusie van de onderzoekers

De hechting van honden aan hun eigenaar kan een rol spelen bij het ontwikkelen van verlatingsangst, maar het moet niet worden gezien als de enige oorzaak. Wel lijkt het erop dat honden met verlatingsangst zich op een andere, abnormale manier aan hun eigenaar hechten. Factoren als andere honden die in het huis leven en eerdere ervaringen spelen ook een grote rol.
Er zal meer onderzoek moeten uitgevoerd rondom dit onderwerp om erachter te komen in welke mate hechting aan de eigenaar een rol speelt en welke andere factoren belangrijk zijn bij het ontwikkelen van verlatingsangst.

Bron van het artikel:  Journal of Veterinary Behaviour

Opmerking: Inhoud kan worden bewerkt voor stijl en lengte. Foto – Raj Deut via photopin (license)

Journal Referenties: 
Valli Parthasarathy, MS, PhD, DVM, Sharon L. Crowell-Davis, DVM, PhD, Dipl. ACVB. Relationship between attachment to owners and separation anxiety in pet dogs (Canis lupus familiaris); DOI: https://dx.doi.org/10.1016/j.jveb.2006.09.005