Waarschijnlijk is het eten van ontlasting bij honden, ook wel coprofagie genoemd, een overblijfsel van een aangeboren aanleg van hun voorouders die in de natuur leefden. Door de verse poep op te eten die zich in of in de buurt van de rustruimte bevond, beschermden deze honden de roedel tegen darmparasieten zoals wormen die aanwezig zijn in de ontlasting. De enige manier om de infectie met zo’n darmparasiet te voorkomen is door de ontlasting op te eten voordat de eitjes van de infectieuze larven uitkomen.

Deze conclusie trokken wetenschappers van de School of Veterinary Science in Californië aan de hand van een enquête die was afgenomen onder 1500 hondeneigenaren. Van alle honden betrokken bij de studie at 16% regelmatig poep, en deze honden kwamen vaker uit een huishouden met meerdere honden. Poepeters waren vaker gulzige eters, en intacte reuen aten minder vaak ontlasting dan gecastreerde reuen en teefjes. Daarbij aten de honden vaker hun eigen ontlasting dan de ontlasting van andere honden, waarbij ze een grote voorkeur hadden voor verse poep.

Gedragsverandering met behulp van training, was bij slechts 1-2% van de honden succesvol. Ook commerciële producten tegen het eten van ontlasting waren minder geslaagd, maar 0-2% van de honden waren ‘genezen’ van het gedrag na gebruik van de producten.

Het eten van de eigen ontlasting of de ontlasting van andere honden is een bekend gedragsprobleem bij honden. Er bestaan dan ook veel commerciële producten zoals toevoegingen voor het voer die de honden zouden ‘genezen’. Er zijn echter maar weinig studies over het probleem en de mogelijke risico factoren. Ook de werkzaamheid van therapieën en producten wordt zelden geëvalueerd. Mogelijk is het gedrag meer een probleem voor de eigenaren dan een probleem van de hond.