Onderzoekers in Oostenrijk vonden dat eigenaren van kleine honden vaak minder consequent en minder actief zijn met hun hond dan eigenaren van grote honden. Ook waren hun honden vaker ongehoorzaam, agressief, prikkelbaar of bang.

Eigenaren vulden via email een vragenlijst in, met als resultaat 1276 ingevulde enquêtes die vervolgens werden geanalyseerd door de onderzoekers. In de enquête werd onder andere gevraagd naar het gebruik van bepaalde trainingsmethodes, consequentheid en ondernemen van activiteiten met de hond. Ook werd gekeken of hetzelfde gedrag van de eigenaar een ander effect had op de twee groepen (grote honden en kleine honden).

De resultaten bevestigen dat kleine honden vaker als minder gehoorzaam, agressiever, meer opgewonden, prikkelbaarder en banger worden gezien. Eigenaren van kleinere honden gaven aan minder consequent te zijn in de omgang met hun hond en minder te trainen of deel te nemen aan activiteiten dan eigenaren van grote honden.

Er was een verband tussen consequentere training en een meer frequente deelname aan training en spel en de gehoorzaamheid in kleinere honden.

De gebruikte trainingsmethode verschilde niet tussen eigenaren van grote en kleine honden, maar eigenaren van kleine honden gaven wel aan minder te corrigeren. In beide groepen honden werd er bij frequenter gebruik van correcties een toename van agressie en prikkelbaarheid gezien, vergeleken bij frequent gebruik van beloning gebaseerde oplossingen voor ongewild honden gedrag (zoals kalmeren en afleiden).

Het belangrijkste resultaat van de studie was dat een toename van prikkelbaarheid en angst  gerelateerd was aan een frequenter gebruik van correcties/straf in kleinere honden, maar niet in grotere honden.

Eigenaren van kleinere honden kunnen dus de gehoorzaamheid significant verbeteren door meer consequent te zijn in de omgang en door regelmatig te trainen en spelen met hun hond. Het vermijden van correcties die angst of angst gerelateerde agressie in de hand werken kan gedragsproblemen verminderen