Detectiehonden worden getraind om met behulp van hun neus bepaalde stoffen of objecten te detecteren. Ze volgen hierbij dus geen spoor zoals speurhonden doen, maar gaan er op commando van hun begeleider met wie ze nauw samenwerken op uit om te controleren of ergens voorwerpen als explosieven, illegale drugs, bloed of geld verborgen zit. Een plek waar je detectiehonden vaak tegenkomt is bij de douane op vliegvelden, waar ze bagage of pakketten besnuffelen om zo bijvoorbeeld een drugscontrole uit te voeren.

Het werk van detectiehonden

Een detectiehond is getraind om een bepaalde geur te kunnen herkennen, en de werkzaamheden van deze hond bestaan dan ook uit het controleren of deze geur in een bepaalde ruimte aanwezig is. Voorbeelden van dieren die dit werk doen, zijn bijvoorbeeld honden die bij grensovergangen of vliegvelden de bagage en vrachtladingen controleren op de aanwezigheid van drugs, tabak of explosieven. Er zijn echter ook detectiehonden die aan mensen ruiken, om zo ziekten als kanker, diabetes en allergieën op de te kunnen sporen. De hond werkt hierbij nauw samen met een persoon en gaat op commando aan de slag om het werk uit te voeren volgens de strategie die de baas heeft bepaald.

Eigenschappen van detectiehonden

Detectiehonden moeten natuurlijk worden getraind om een bepaalde geur te kunnen herkennen wanneer deze aanwezig is. Ze moeten hiervoor een fijn afgestemde neus hebben, om de stoffen zo goed mogelijk te ruiken. Daarnaast moeten de honden goed kunnen samenwerken met mensen, commando’s kunnen opvolgen en signalen kunnen geven wanneer ze de stof hebben opgespoord. Het dier gaat hierin nauwkeurig te werk, om precies op de juiste plek de juiste geur te kunnen detecteren.

Rassen die geschikt zijn voor het uitvoeren van detectiewerk

In principe kan elke hond worden opgeleid om een bepaalde geur op te kunnen sporen, wanneer ze de goede training krijgen en gehoorzaam zijn aan hun begeleider. Enkele voorbeelden van rassen die vaak worden ingezet als detectiehonden zijn de beagle en de labrador. Deze honden hebben een goede speurneus en een zacht karakter, waardoor ze geschikt zijn om de commando’s van hun begeleider goed te kunnen opvolgen en de juiste geuren te kunnen detecteren.

Detectiehonden kunnen dus werkzaam zijn in verschillende gebieden, waarbij ze met hun goede speurneus een bepaalde geur van bijvoorbeeld geld, illegale drugs en explosieve materialen kunnen detecteren in bagage en vrachtladingen bij de douane, of juist bacteriën en ziektes kunnen opsporen in het menselijk lichaam.